----


Často kladené otázky

 • Hlavní rozdíly mezi ARES a ARES II

 • Jednokanálový ARES a 10-ti kanálový ARES II slouží k provádění 1D, 2D, 3D průzkumu a k prozařování mezi vrty. ARES II podporuje také 4D průzkum (automaticky opakovaný a odložený start) a spojité měření (z vodní hladiny). ARES může řídit až 200 elektrod v jedné kabelové linii, ARES II až 65000 elektrod.

 • Je ARES II náhradou ARESu?

 • Ne, oba typy přístrojů jsou vyráběny a nabízeny souběžně bez časového omezení. ARES je klasický jednokanálový přístroj, ARES II je pokročilý 10-kanálový přístroj s levnější jednokanálovou verzí; obě verze mají bohaté SW a metodické vybavení.

 • Možnost upgrade

 • Existuje možnost upgrade ARES II/1 (jednokanálový) na ARES II (10-ti kanálový). Upgrade probíhá v místě uživatele s posláním nového firmware a dodatečného příslušenství. Upgrade ARES na ARES II není možný.

 • Kompatibilita příslušenství

 • Všechno příslušenství ARES může být provozováno s ARES II a naopak. Dostupný počet napěťových kanálů je dán druhem příslušenství – 1, 5-ti a 10-ti kanálové multielektrodové kabely a spínací boxy. Například aktivní jednokanálové kabelové sekce (MCS5) mohou být provozovány jak s ARES, tak s ARES II.

 • Výkon a napájení ARES a ARES II

 • Oba přístroje mají stejný vysílač (850 W, 2000 Vp-p, 5 A) a mohou být napájeny buď z 12 V olověné baterie (autobaterie nebo odnímatelného bateriového zásobníku) nebo z AC/DC konvertoru.

 • Hloubkový dosah ARES a ARES II pro měření měrného odporu a IP

 • Tyto parametry jsou různé vzhledem k přírodním podmínkám, vzhledem k použitému typu elektrodového uspořádání a vzhledem k použité měřicí metodě (měření s pomocí multielektrodového kabelu nebo VES). Pro odporovou tomografii bylo testováno měření multielektrodovým kabelem s AB max 1500 m (hloubkový dosah 300 – 400 m). V případě IP byly kvalitní výsledky dosaženy na hloubce přes 100 m s použitím multielektrodového kabelu a 10-ti kanálového systému. Hloubkový dosah pro měření merného odporu s pomocí VES přesahuje 600 m.

 • Doba měření ARES a ARES II

 • Doba měření je široce ovlivněna nastavenými elektrickými parametry proudových pulsů (délka trvání), parametry automatického řízení kvality dat (požadovaná směrodatná odchylka), použitým elektrodovým uspořádáním a zvolenou hustotou bodů v řezu, volbou měření IP, četností přerušování měření (rolování sekcí). Podle toho např. měření s použitím 40-ti elektrodového kabelu může zabrat od 2-3 minut do několika desítek minut (i více).

 • Užití aktivních a pasivních multielektrodových kabelů

 • Pasivní kabely jsou tvořeny svazkem stejných vodičů (jako seismické kabely), proto neumožňují optimalizaci proudových a napěťových párů. Jejich užití pro měření dlouhých profilů s mnoha desítkami elektrod a možnost rolování kabelových sekcí je značně těžkopádné.
  Aktivní kabely se vyznačují sníženým počtem vodičů a spínacími prvky, rozloženými podél kabelové linie. Tato struktura dovoluje optimalizaci proudových a napěťových párů za účelem snížení výkonové ztráty a úrovně šumu. Kabelové sekce lze snadno spojovat do linií se stovkami elektrod a snadnou možností rolování. Není zde použit centrální spínací box.

 • Doporučený druh příslušenství

 • Základní, často používané měřicí sestavy pro mnohaelektrodovou tomografii jsou popsané v části Doporučené sestavy. Pro kvalifikovanou volbu v otázce zajištění požadované měřicí úlohy doporučujeme kontaktovat našeho specialistu.

 • Proč nepoužíváme vestavěnou jednotku pro práci se změřenými daty

 • Tato práce vyžaduje vestavbu HW i SW na úrovni PC, které se mění mnohem rychleji než samotné geofyzikální přístroje. Vzhledem k velmi rychlé možnosti přesunu změřených dat do vlastního PC je mnohem praktičtější provádět interpretaci dat na blízkém vhodném místě (např. v automobilu) než na zemi u měřicí jednotky. Dalším důvodem je zbytečné zvětšování rozměrů a hmotnosti přístroje i větší riziko jeho poškození při práci.

 • Výhody 10-ti kanálového měření

 • 10-ti kanálové měření dává až 10 současně měřených napěťových odezev na každý proudový puls. Tento způsob je naprosto nutný při spojitém měření z vodní hladiny s GPS a je též velmi užitečný pro měření dlouhých profilů a při průzkumu s velkým hloubkovým dosahem. Umožňuje též aplikaci pokročilé techniky měření IP.

 • Jsou multielektrodové kabelové sekce vodotěsné?

 • Multielektrodové kabelové sekce a jejich příslušenství nejsou určeny pro ponořování do vody ani pro používání v silných deštích. Pro měření ve sladké vodě používejte speciální multielektrodové kabelové sekce. Vodní kabely nejsou určeny pro permanentní použití ve slané vodě.----