----


Často kladené otázky

 • Jaký přístroj je CMD?

 • Je to elektromagnetický konduktoměr (EM přístroj pracující v oblasti nízkých indukčních čísel), který se specifikovaným hloubkovým dosahem měří kalibrované hodnoty zdánlivé elektrické vodivosti a soufázové složky (inphase). (Nezaměňujte tento typ s různými druhy přístrojů pro indikaci kvadratury v ppt, které pracují v širokém rozmezí indukčních čísel bez specifikovaného hloubkového dosahu.)

 • Je CMD multifrekvenční přístroj?

 • Ne, je to vícehloubkový přístroj, který pracuje ve frekvenční oblasti. Výběr pracovní frekvence zabezpečuje linearitu kalibrační křivky v závislosti na vzdálenosti magnetických dipólů. Pro lepší porozumění doporučujeme prostudovat příručku Short guide for electromagnetics na těchto webových stránkách.

 • Jaká je orientace magnetických dipólů?

 • Přístroje CMD obsahují jednu nebo více koplanárních přijímacích antén. Tímto způsobem je zabezpečena konzistentnost jednotlivých hloubkových rozsahů, založená na stejném tvaru anténních diagramů. Je tak zajištěna i snazší možnost výpočtu elektromagnetické inverze.

 • Kompatibilita řídící jednotky se sondami

 • Řídící jednotka CMD může pracovat se všemi jedno i vícehloubkovými sondami, umožňuje upgrade firmware s pomocí internetu.

 • Nástroje pro elektromagnetickou inverzi

 • Nabídka komerčně dostupného software pro výpočet elektromagnetické inverze je v současnosti velmi chudá. Je zde pouze omezená skupina SW pro 1D inverzi (např. IX1D od Interpexu) a žádný dostupný SW pro 2D a 3D inverzi. Vzhledem k této dlouhodobé situaci jsme našli užitečnou náhradní cestu pro elektromagnetickou 2D a 3D inverzi, která spočívá v adaptaci EM dat a využití 2D a 3D inverze pro DC metody. Kromě toho jsou vícehloubkové přístroje CMD vybaveny vlastní 1D in-situ inverzí, která převádí jednotlivá měření na odhady parametrů dvojvrstevnatého modelu (vodivosti horní a spodní vrstvy a hloubka jejich rozhraní).

 • Hloubkový dosah a způsob kalibrace

 • Každá sonda CMD má dva základní hloubkové rozsahy – plný (s vertikální orientací magnetických dipólů) a snížený (s horizontální orientací magnetických dipólů). Pro každý z těchto rozsahů platí samostatná kalibrace.

 • Jsou přístroje CMD vodotěsné?

 • Sondy CMD nejsou určeny k ponořování do vody a nesmí být vystaveny silným dešťům, pokud nejsou speciálně chráněny.

 • Jak často je potřeba překalibrovat přístroj CMD?

 • Doporučené periody pro rekalibraci přístrojů CMD:
  CMD-DUO, CMD-4/6, CMD 4, CMD 2 : 10 let
  CMD Explorer, CMD Mini Explorer, CMD 1 : 5 let
  CMD Tiny, CMD Mini Explorer 6L, speciální vícehloubkové přístroje: 3 léta
  Pro příležitostní kontrolu nebo pro případ poškození sondy doporučujeme zřídit vlastní kontrolní měřící bod.


----