----


Zařízení pro hloubkové elektrické sondování GEPS-2000


Přehled Technické specifikace Ke stažení

GEPS-2000

2500 V – 10 A – 3500 W

Měření měrného odporu & indukované polarizace

Samostatný přijímač řízený radiomodemem nebo kabelem

Současné měření na 8 kanálech

Až 10 nastavitelných oken pro IP


Použití:

Průzkum zdrojů podzemní vody v aridních a semi-aridních oblastech, zkoumání hlubokých geologických struktur a nerostných ložisek.


GEPS-2000 je zařízení pro měření a interpretaci metodou hloubkového vertikálního elektrického sondování (VES) a pro simultánní osmikanálové profilování (řezy měrného odporu a IP). Zařízení může být využito pro měření do hloubky 1000 – 2000 m. Podle daných podmínek měření lze použít jak vysokou úroveň napětí tak i proudu vysílače.

Zařízení sestává z výkonného vysílače, chráněného proti přetížení a napájeného ze dvou elektrocentrál s celkovým výkonem 4000 W, a samostatného přijímače. Zařízení obsluhuje uživatel z vlastního laptopu. Protože se GEPS-2000 vyrábí pro uživatele na zakázku, je možno modifikovat některé jeho parametry.

Data z několika VES, naměřená pomocí GEPS-2000, je možno zpracovat pomocí dodávaného interpretačního software do odporových a IP řezů. Datový výstup z osmikánálového profilování je přizpůsoben pro zpracování softwarem RES2DINV.Standardní příslušenství:

  • GEPS-2000 vysílač a samostatný přijímač
  • Elektrocentrály (2 ks)
  • Propojovací kabely
  • Měřicí software
  • Interpretační software IPI2WIN
  • Uživatelský manuál

Volitelné příslušenství:

  • Měřicí kabely pro proud a napětí na bubnech
  • Potenciálové pole pro osmikanálové profilování na bubnu
  • Měřicí elektrody
  • Inverzní software RES2DINV


Přijímač

Přijímač
Vysílač

Vysílač
VES

VES
Pole-dipole

Pól-dipól

----