----


Pronájem Přístrojů


PŘÍSTROJE:


Gamaspektrometry:

 • Gamma Surveyor Vario VN6
 • Gamma Surveyor II (GMS II/1, GMS II/2)
 • Gamma Surveyor Standard s ruční sondou (GMS/C+HPN)
 • Gamma Surveyor Compact (GMS/CN)

Elektromagnetické přístroje pro bezkontaktní měření vodivosti:

 • CMD-Explorer, CMD-MiniExplorer - měření současně ve 3 hloubkách
 • CMD-MiniExplorer 6L - měření současně v 6 hloubkách
 • CMD-DUO, CMD-4/6 - volitelný hloubkový dosah
 • CMD-4, CMD-2, CMD-1, CMD-Tiny - měření v jedné hloubce

Přístroj pro měření magnetické susceptibility:

 • Multi Kappa MK3L - měření současně ve 3 hloubkách
 • Multi Kappa - sada se třemi cívkami

Geoelektrické systémy:

 • ARES II – vícekanálová hlavní jednotka se standardním příslušenstvím
 • sekce multielektrodového kabelu ME II/10 – 12 elektrod / 5m rozteč (včetně příslušenství)
 • sekce multielektrodového kabelu ME II/5 – 8 elektrod / 5m rozteč (včetně příslušenství)

 • ARES 850W - hlavní jednotka se standardním příslušenstvím
 • sekce multielektrodového kabelu MCS5 – 8 elektrod / 5m rozteč (včetně příslušenství)
 • sekce mnohažilového kabelu MCC2 - 12 vývodů / 2m rozteč (včetně 48-ch přepínacího boxu a příslušenství)

PŘÍSTROJE S OPERÁTOREM

 • LG-1 Galileo (pozemní gravimetr)
 • GEPS-2000 (výkonová aparatura pro měření VES – měrný odpor a IP)
 • Sparker (elektrojiskrový seismický zdroj)
 • GSSI SIR-3000 s anténami 200 MHz, 400 MHz, 900 MHz (georadar)
 • Geometrics G-858GSX (césiový magnetometr / gradiometr)----