----


Pronájem Přístrojů


PŘÍSTROJE:


Gamaspektrometry:

 • Gamma Surveyor Vario VN6
 • Gamma Surveyor II (GMS II/1, GMS II/2)
 • Gamma Surveyor Standard s ruční sondou (GMS/C+HPN)
 • Gamma Surveyor Compact (GMS/CN)

Elektromagnetické přístroje:

 • CMD-Explorer, CMD-MiniExplorer Aparatury pro bezkontaktní měření vodivosti s více hloubkovými rozsahy
 • CMD-Mini Explorer 6L, Aparatura pro bezkontaktní měření vodivosti současně v 6 vrstvách
 • CMD-4/6, CMD-4, CMD-2, CMD-1, CMD-Tiny Aparatury pro bezkontaktní měření vodivosti

Přístroj pro měření magnetické susceptibility:

 • Multi Kappa - sada se třemi cívkami

Geoelektrické systémy:

 • ARES II – vícekanálová hlavní jednotka se standardním příslušenstvím
 • sekce multielektrodového kabelu ME II/10 – 12 elektrod / 5m rozteč (včetně příslušenství)
 • sekce multielektrodového kabelu ME II/5 – 8 elektrod / 5m rozteč (včetně příslušenství)

 • ARES 850W - hlavní jednotka se standardním příslušenstvím
 • sekce multielektrodového kabelu MCS5 – 8 elektrod / 5m rozteč (včetně příslušenství)
 • sekce mnohažilového kabelu MCC2 - 12 vývodů / 2m rozteč (včetně 48-ch přepínacího boxu a příslušenství)

PŘÍSTROJE S OPERÁTOREM

 • GEPS-2000 (výkonová aparatura pro měření VES – měrný odpor a IP)
 • Sparker (elektrojiskrový seismický zdroj)
 • GSSI SIR-3000 s anténami 200 MHz, 400 MHz, 900 MHz (georadar)
 • Geometrics G-858GSX (césiový magnetometr / gradiometr)


PODMÍNKY PRONÁJMU:

1. Všechny ceny jsou bez DPH. Nájemce si zajišťuje dopravu a pojištění pronajatého vybavení na vlastní náklady.

2. Cena pronájmu se počítá ode dne převzetí nájemcem do dne zpětného doručení pronajímateli v dobrém, funkčním stavu. Nejnižší účtovatelná cena za pronájem je sazba za 1 týden.

3. GF Instruments si vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohy nebo celé předpokládané ceny za pronájem a kauci ve výši hodnoty vybavení předem.

4. Nájemce nese celé riziko ztráty, zničení nebo poškození pronajatého vybavení, ať k tomuto došlo z jakéhokoli důvodu.

5. Pokud se nájemce rozhodne zakoupit přístroj do 6 měsíců od ukončení pronájmu, bude mu 80% zaplacené nájemní ceny odečteno od kupní ceny nového přístroje.----